Australian Immigration Contact Number

You can contact the Department of Home Affairs (DHA) Monday to Friday 9 am to 5 pm local time. DHA receive a high volume of telephone enquiries each day. Monday is the peak day and wait times may be longer. ​The Department of Immigration’s phone service is closed on Australian National Public Holidays.

In Australia
Phone: 131 881 ​​

Outside Australia
Phone: +61 2 6196 0196​

For offices outside Australia check here.Recent News


Điều kiện 8548 – Học không quá 4 tháng trên visa 462

TỶ LỆ ĐẬU VISA DU HỌC ÚC – THÁNG 2/2024

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BẢO LÃNH NGÀNH AGED CARE WORKER TẠI ÚC

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÓ XIN VISA DU HỌC ÚC

YÊU CẦU VỀ XIN VISA DU HỌC ÚC (GENUINE STUDENT – GS)