Visa Đào Tạo (tiểu loại 407)

Visa tiểu loại 407 là loại visa có thời gian ngắn, cho phép bạn tham gia các khóa đào tạo nghề hoặc phát triển chuyên môn tại Úc, với mục đích nâng cao tay nghề, đáp ứng điều kiện đăng ký giấy phép cho một số ngành về, nâng cao kỹ năng.

Nhìn chung, loại visa này cho phép bạn ở Úc với thời hạn 2 năm. Khi ở Úc với loại visa này, bạn sẽ không được phép làm việc trong lĩnh vực khác ngoài lãnh vực bạn đang được đào tạo. Ngoài ra, bạn cần phải có bảo hiểm y tế trong suốt thời gian sống tại Úc. 

Visa này được nộp online. Bạn có thể ở Úc hoặc ở ngoài Úc khi nộp visa. Bạn được quyền kèm theo vợ/ chồng và con cái đủ điều kiện để nộp visa cùng với bạn.

ĐIỀU KIỆN CHUNG Có 2 dạng visa đào tạo. Tuy nhiên, đối với dạng nào thì bạn cũng cần đáp ứng các điều kiện sau:

·          Ít nhất 18 tuổi

·          Đạt tiếng anh ở mức “Fuctional”

·          Có bảo hiểm y tế

·          Thể hiện nguyện vọng ở Úc tạm thời nhằm mục đích đào tạo

·          Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và nhân thân

Yêu cầu bắt buộc: cần được bảo lãnh bởi một tổ chức tại Úc được chính phủ cấp phép bảo lãnh. 

THỰC TẬP SINH 

 

Visa đào tạo 407 dành cho thực tập sinh đòi hỏi bạn phải được bảo lãnh bởi chủ bảo lãnh được chấp thuận tại Úc để làm các hoạt động sau:

·          Thực hiện đào tạo nhằm lấy giấy phép, thành viên hoặc chứng chỉ hành nghề để làm việc tại Úc hoặc tại các quốc gia khác

·          Ngành nghề đào tạo phải nằm trong danh sách  407 Training Visa Occupations List – đối với trường hợp này, bạn cần phải chứng minh được bạn có kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề được đào tạo. Kinh nghiệm phù hợp bao gồm kinh nghiệm làm việc hoặc thực tập trong quá trình đi học, bao gồm:

    • các kinh nghiệm ít nhất 12 tháng trong ngành nghề mà bạn muốn được đào tạo tại Úc.
    • kinh nghiệm này phải là kinh nghiệm trong 2 năm trước khi nộp hồ sơ bảo lãnh.

·          Các ngành nghề đòi hỏi ít nhất 6 tháng làm việc thực tiễn, nghiên cứu hoặc tham gia các hoạt động để có thể lấy được bằng cấp tại nước ngoài.

·          Các chương trình đào tạo được hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ Úc hoặc chính phủ của nước sở tại.

Chương trình thực tập sinh này đỏi hỏi bạn phải được đào tạo bằng thực tiễn công việc ít nhất 70% trong tổng sổ thời gian của chương trình đào tạo.

NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP Visa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đòi hỏi bạn đã và đang làm việc ở vị trí quản lý hoặc vị trí có chuyên môn cao. Chương trình đào tạo dạng này chủ yếu ở lớp học, và chương trình đào tạo phải liên quan đến ngành nghề mà bạn đang làm việc. 
ĐIỀU KIỆN VISA 

 

Visa tiểu loại 407 được cấp có thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm. Bộ Di Trú sẽ quyết định thời hạn visa dựa trên chương trình đào tạo được nộp. Khi hết hạn visa, bạn có thể nộp một loại visa khác nếu bạn muốn tiếp tục sinh sống và làm việc tại Úc.

Nếu bạn đang ở ngoài nước Úc, visa 407 cho phép bạn: 

·          đến Úc và nhập cảnh sau khi visa được cấp; và

·          sinh sống tại Úc trong thời hạn cho phép của visa (tối đa 2 năm). Thời hạn này bắt đầu tính từ lúc bạn nhập cảnh vào Úc.

Nếu bạn đang ở trong nước Úc, tại thời điểm được cấp visa, bạn được phép:

·          sinh sống, học tập và làm việc tại Úc trong thời hạn của visa (tối đa 2 năm), tính từ ngày visa được cấp.

Thời hạn visa được cấp sẽ phụ thuộc vào chương trình đào tạo của bạn.

ĐƯỢC BẢO LÃNH BỞI MỘT TỔ CHỨC  Bạn phải được bảo lãnh bởi một tổ chức, doanh nghiệp tại Úc. Doanh nghiệp bảo lãnh này phải là công ty, không phải là cá nhân. 
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC  Điều kiện 8102: Bạn không được phép làm việc khác ngoài việc có liên quan đến chương trình đào tạo.

Điều kiện 8104: Người phụ thuộc visa của bạn không được làm việc quá 40 tiếng/ 2 tuần khi ở Úc.

THỜI GIAN XÉT HỒ SƠ  Visa đào tạo (tiểu loại 407) được xét trong thời hạn từ 71 ngày đến 4 tháng. Nếu visa hiện tại của bạn sắp hết hạn, bạn có thể được cấp visa bắc cầu trong khi chờ visa 407 được xét duyệt.

Các tin liên quan:

Book a consultation today for a briefing with our Registered Migration Agents in Melbourne to find more about your visa options.