Visa Tay nghề Úc

VisaEnvoy sẵn sàng trợ giúp và hỗ trợ bạn trong toàn bộ quá trình nộp Thư bày tỏ quan tâm (EOI), hồ sơ Đánh giá Tay nghề, hồ sơ Bang hoặc Người thân bảo lãnh, hồ sơ visa tay  nghề dựa trên điểm di trú (vd visa 189 và 190) và hồ sơ visa tốt nghiệp – visa 485.

  • Visa Tay nghề (Thường trú)

    Visa tay nghề (thường trú) dựa trên điểm di trú dành cho những người muốn sinh sống và làm việc tại Úc:

    • Visa Tay nghề độc lập (visa 189): Visa thường trú, độc lập, không cần phải có người thân hoặc chính quyền bang / vùng lãnh thổ bảo lãnh
    • Visa Tay nghề chỉ định (visa 190): Visa thường trú yêu cầu phải có chính quyền bang / vùng lãnh thổ bảo lãnh
    • Visa Tay nghề vùng Regional (visa 887): Visa Tay nghề vùng Regional là visa thường trú dành cho đương đơn đang giữ Visa tay nghề  vùng Regional (Tạm trú). Để đủ điều kiện nộp visa này, bạn cần phải sống ở vùng regional của Úc trong vòng 2 năm và làm việc toàn thời gian ở vùng regional trong vòng 12 tháng.

Đặt lịch hẹn hôm nay với Đại diện di trú được cấp phép RMA của VisaEnvoy để được tư vấn cụ thể về các dòng visa tại Úc.