VISA TIỂU LOẠI 494 – DOANH NGHIỆP BẢO LÃNH LÀM VIỆC Ở VÙNG REGIONAL

Visa 494 – Doanh nghiệp bảo lãnh ở vùng regional là loại visa cho phép lao động làm việc tại vùng regional để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ở vùng đó.

Visa 494 thay thế cho visa 187 và được triển khai từ tháng 11/2019. Visa 494 có 10,000 suất mỗi năm. Loại visa này yêu cầu phải có chủ bảo lãnh, và doanh nghiệp này phải đang hoạt động tại vùng regional. Bên cạnh đó, vị trí được bảo lãnh phải tồn tại ít nhất 5 năm trong doanh nghiệp đó. Visa này yêu cầu người nộp visa phải dưới 45 tuổi (có thể được miễn trừ trong 1 số trường hợp),  có năng lực tiếng Anh, có phê duyệt từ cơ quan lao động vùng regional và phải đáp ứng mức lương bằng với mức lương thị trường. Người nộp visa cần phải có thẩm định thay nghề phù hợp, và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm viện trong ngành nghề được bảo lãnh.

Visa 494 là visa tạm trú có thời hạn 5 năm. Trong thời hạn 5 năm này, bạn được tuân thủ 1 số điều kiện mà Chính phủ yêu cầu, nhằm đạt mục đính của visa là người giữ visa phải sống, làm việc và học tập tại vùng regional (điều kiện 8579) và chỉ được phép làm việc trong ngành nghề được bảo lãnh. Người giữ visa phải bắt đầu làm việc cho chủ bảo lãnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày visa được cấp, và chỉ được làm việc trong ngành nghề được bảo lãnh. Nếu vi phạm các điều kiện trên, visa của bạn có thể bị hủy.

Vùng regional là tất cả các vùng của Úc, ngoại trừ các thành phố sau: Sydney, Melbourne and Brisbane.

Người nắm giữ visa này không được phép nộp hầu hết các loại visa khác ở Úc, trừ khi họ đã giữ visa này ít nhất 3 năm.

Visa này cho phép người giữ visa nộp visa thường trú tại Úc, như sau:

 • Visa tiểu loại 191 (thường trú nhân): Để đáp ứng điều kiện nộp thường trú nhân, bạn cẩn phải đã nắm giữ visa tiểu loại 491 hoặc 494 ít nhất là 3 năm, và tuân thủ điều kiện của loại visa mà bạn đang nắm giữ. Thêm vào đó, bạn cần phải đáp ứng điều kiện về thu nhập tối thiểu hàng năm ( ít nhất là $53,900 hằng năm trong 3 năm). Vợ/chồng của bạn có thể trở thành đương đơn chính cho visa 191 nếu vợ/ chồng bạn có thể đáp ứng điều kiện này.
Yêu cầu cho visa 494 (đối với đương đơn):
 • Dưới 45 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ xin visa (Có thể được miễm trừ trong 1 số trường hợp)
 • Đạt được Competent English tại thời điểm nộp hồ sơ.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề được bảo lãnh. Kinh nghiệm này phải là kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (ít nhất 38 giờ/ tuần). Kinh nghiệm này không cần liên tiếp. Công việc bán thời gian có thể được xem xét tương đương với số năm làm việc. Kinh nghiệm làm việc thời vụ không thỏa mãn điều kiện này.
 • Nếu nộp hồ sơ khi bạn ở trong nước Úc, bạn phải đang có 1 loại visa căn bản, hoặc visa bắc cầu loại A, B hoặc C.
 • Có báo cáo thẩm định tay nghềphù hợp tại thời điểm nộp hồ sơ.
Yêu cầu về chủ bảo lãnh và công việc:
Lợi ích của visa 494:
 • Có thể nộp thường trú nhân mà không cần được bảo lãnh sau này, nếu đáp ứng các điều kiện khác của visa thường trú nhân tiểu loại 191.
 • Chi phí thấp. Chủ bảo lãnh chỉ cần trả SAF levy 1 lần, và chi phí thấp hơn so với Visa 482 hoặc visa 186.
Điều kiện nộp thường trú nhân từ visa 494:
 • Phải sống và làm việc ít nhất 3 năm khi đang giữ visa 494  ở vùng regional để nộp hồ sơ Thường trú nhân (Visa 191).
 • Có thể đổi công viện nhưng trong vòng 90 ngày phải được công ty mới bảo lãnh.
 • Không thể nộp các loại visa khác, hoặc hoặc visa kết hôn trong vòng 3 năm kể từ ngày có visa 494.
 • Được đăng ký Medicare cho visa 494  – Không cần mua bảo hiểm y tế.