Visa tài năng ưu tú (Tiểu loại 124)

Visa này hiện đã đóng. Tất cả đương đơn theo diện này sẽ nộp visa tiểu loại 858 thay vì 124.

Đây là thị thực vĩnh viễn dành cho những người có thành tích xuất sắc và đặc biệt được quốc tế công nhận trong một lĩnh vực đủ điều kiện. Bạn phải:

 • ở bên ngoài nước Úc khi thị thực này được cấp (nếu bạn đang ở Úc, hãy xem SC858)
 • có thành tích xuất sắc và đặc biệt được quốc tế công nhận ở một trong các lĩnh vực sau (và vẫn nổi bật trong lĩnh vực đó):
  • Nghềchuyên môn cao
  • Thể thao
  • Nghệ thuật
  • Học thuật và nghiên cứu
 • được đề cử bởi công dân Úc, thường trú nhân Úc, công dân New Zealand đủ điều kiện hoặc tổ chức Úc có uy tín quốc gia liên quan đến lĩnh vực tài năng của bạn.

Đáp ứng các yêu cầu đối với Thị thực Tài năng xuất sắc tương đối khó. Bạn cần phải:

 • Có thành tích được quốc tế công nhận về thành tích xuất sắc và đặc biệt trong nghề nghiệp của bạn
 • Vẫn nổi bật trong ngành nghề đó
 • Bạn chứng minh được bạn sẽ là một tài sản cho cộng đồng Úc
 • Không gặp khó khăn khi kiếm việc làm trong lĩnh vực của bạn ở Úc
 • Được đề cử bởi:
  • một cơ quan hoặc tổ chức cao nhất của Úc trong ngành nghề của bạn
  • một công dân Úc
  • một thường trú nhân Úc, hoặc
  • một công dân New Zealand đủ điều kiện

Người đề cử bạn phải:

 • có uy tín quốc gia trong lĩnh vực của bạn
 • được đánh giá cao trên toàn nước Úc

Lưu ý rằng danh tiếng ở một tiểu bang hoặc khu vực sẽ không được coi là ‘quốc gia’

Tuổi:

Bạn có thể ở bất kỳ độ tuổi nào để nộp đơn xin thị thực này.

Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc bạn từ 55 tuổi trở lên khi nộp đơn, bạn phải có lợi ích đặc biệt cho cộng đồng Úc.

Yêu cầu tiếng Anh:

Tất cả những người nộp đơn phải có tiếng Anh cơ bản hoặc bạn sẽ phải trả một khoản phí bổ sung, được được đóng trước khi được cấp thị thực này.

Chứng minh thành tích xuất sắc

 • Bằng cấp và giải thưởng có liên quan, bao gồm cả những bằng cấp nhận được từ các tổ chức được quốc tế công nhận.
 • Xác nhận, bằng khen từ chính phủ, các cơ quan chuyên môn, khoa học, văn hóa, thể thao hoặc các cơ quan có liên quan khác ở Úc.
 • Thư giới thiệu của người đề cử hỗ trợ hồ sơ thành tích của bạn.
 • Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc trên 55 tuổi: bằng chứng cho thấy bạn sẽ mang lại lợi ích đặc biệt cho cộng đồng Úc.

Khả năng tìm được việc làm trong lĩnh vực của bạn ở Úc

Bạn phải chứng minh bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc kiếm việc làm  ở Úc trong lĩnh vực thành tích của bạn. Thu nhập từ việc làm không liên quan đến lĩnh vực thành tích không thể đáp ứng các yêu cầu của thị thực, ngay cả khi điều này chỉ bao gồm một phần thu nhập tổng thể của bạn.

Visa tài năng ưu tú (PR)

Thị thực tài năng ưu tú là một thị thực cư trú vĩnh viễn. Nó cho phép bạn và gia đình của bạn:

 • học tập và ở sống vô thời hạn ở Úc
 • đi đến và rời khỏi Úc trong 5 năm (sau thời gian đó, bạn sẽ phải xin thị thực quay lại cư trú)
 • xin quốc tịch
 • Đăng ký vào quỹ y tế của chính phủ Úc, Medicare
 • làm việc tại Úc
 • bảo lãnh cho người thân đủ điều kiện cư trú tại Úc

Các thị thực khác có thể phù hợp với nhu cầu của bạn có thể là::

 • Thị thực giải trí
 • Thị thực dành cho học giả
 • Thị thực tôn giáo
 • Thị thực thể thao

Tin liên quan: Global Talent Independent program (GTI)

Tin liên quan: Australian Computer Society Nominates for Global Talent Visa

Tin liên quan: Global Talent visa invitation numbers by nationality

Tin liên quan: Distinguished Talent Visa (Subclass 858) – Onshore

Tin liên quan: Distinguished Talent visa (subclass 124) – Offshore

Đặt lịch hẹn hôm này để được tư vấn với Đại diện di trú của chúng tôi về các visa phù hợp với bạn.