Buổi tư vấn có thể được thực hiện qua nền tảng Google Meet, Skype, điện thoại, hoặc gặp mặt trực tiếp.

Hãy đọc  Chính sách tư vấn của chúng tôiQuy tắc hành nghề luật di trú trước khi đặt lịch tư vấn. Hủy lịch tư vấn đã đặt có thể bị tính phí admin.

Hãy liên hệ với chúng tôi  tại số điện thoại +61 (03) 9521 7577 hoặc email [email protected] nếu bạn có thắc mắc về việc đặt lịch tư vấn nếu bạn muốn đặt lịch gấp. Một buổi tư vấn kéo dài từ 45 – 60 phút.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay để tư vấn với  Đại diện di trú hoặc Luật sư của chúng tôi để tìm hiểu về các loại visa phù hợp với bạn.

  • Hiệu quả cao  | Chúng tôi hướng đến hỗ trợ khách hàng, bắt đầu từ việc giải đáp thắc mắc của khách hàng, đến việc đại diện khách hàng trong toàn bộ quá trình làm hồ sơ xin visa.

    Chuyên nghiệp  | Our Migration Agents have a combined experience of 40 years of working in the migration industry and are ready to take on your immigration application.

    Results  | Our success rate and referral clients show that we are doing things the right way and professionally.

    Full Service | Fixed Fees. We work on a fixed fee basis – there are no “hidden charges”.

  • Trụ sở chính của chúng tôi nằm tại trung tâm thành phố Melbourne, địa chỉ tại: 513/566 St Kilda Road, Melbourne 3004 VIC.  Số điện thoại: +61 (03) 9521 7577

HOW TO REACH OUR OFFICE