Visa Doanh nghiệp bảo lãnh – tiểu loại 186 (Thường trú nhân)

Visa doanh nghiệp bảo lãnh tiểu loại 186 là visa thường trú tại Úc. Visa này yêu cầu bạn phải được một doanh nghiệp tại Úc bảo lãnh. Các điều kiện cơ bản của visa này như sau:

  • Bạn phải làm việc trong các ngành nghề thuộc  danh sách ngành nghề được bảo lãnh dưới dạng visa 186 
  • Trình độ tiếng Anh đạt điểm IELTS (hoặc các loại khác tương đương) 6.0 trong tất cả các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
  • Tối đa 45 tuổi, đối với loại visa 186 nộp trực tiếp (Direct Entry Stream), và 50 tuổi đối với Diện Chuyển tiếp 482/457.
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề được bảo lãnh.

Bài viết liên quan: 

Visa diện doanh nghiệp bảo lãnh (tiểu loại 186)

Đây là visa gì?

  • Là visa thường trú cho lao động có tay nghề cao được bảo lãnh bởi doanh nghiệp tại Úc.
  • Visa này cho phép các doanh nghiệp tại Úc bảo lãnh lao động có ty nghề từ nước ngoài vào sinh sống và làm việc tại Úc vĩnh viễn.
  • Loại visa này đòi hỏi 2 bước nộp hồ sơ: doanh nghiệp nộp hồ sơ bảo lãnh, và người được bảo lãnh nộp hồ sơ xin visa.
  • Đương đơn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc tại thời điểm nộp hồ sơ. Trong thường hợp đương đơn muốn nộp hồ sơ tại Úc, họ phải đang giữ 1 loại visa hợp phép, hoặc các loại  visa bắc cầu loại A, B hoặc C.