VISA DIỆN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH SÁNG TẠO (188 VISA)

Visa subclass 188A chỉ dành cho những đương đơn được chính quyền Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ của Úc đề cử và đáp ứng được yêu cầu theo thang điểm của Bộ di trú. Để được đề cử, đương đơn phải nộp hồ sơ Bày tỏ quan tâm (EOI) thông qua hệ thống SkillSelect.

Đây là visa tạm trú có thời hạn 5 năm, dành cho những người muốn sở hữu và quản lý một cơ sở kinh doanh tại Úc. Sau khi thành lập và có quyền sở hữu trong cơ sở kinh doanh tại Úc, đương đơn có thể nộp hồ sơ xin visa thường trú subclass 888. Đương đơn cũng có thể gia hạn visa 188 thêm 2 năm sau khi đã giữ visa này được 3 năm, như vậy tổng cộng sẽ được ở Úc trong vòng 6 năm kể từ ngày bắt đầu được cấp visa 188 này.

Đương đơn có thể ở Úc hoặc ở nước ngoài khi nộp hồ sơ visa này.

Nếu đương đơn đang ở Úc:

188A – Dòng visa kinh doanh sáng tạo

Yêu cầu chung cho visa 188:
 • Sở hữu doanh nghiệp với tổng doanh thu ít nhất là AUD750,000 trong thời gian ít nhất 2 năm trong vòng 4 năm tài chính trước ngày nộp hồ sơ; và
 • Tổng tài sản ròng của cá nhân và doanh nghiệp ít nhất là AUD1,250,000; và
 • Dưới 55 tuổi, trừ khi được tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử xác nhận rằng đương đơn sẽ tạo ra lợi ích kinh tế đặc biệt; và
 • đáp ứng được yêu cầu theo thang điểm của dòng visa đầu tư và kinh doanh sáng tạo (hiện tại là 65 điểm)
 • Có sự nghiệp kinh doanh thành công
Yêu cầu chung cho visa 888:
 • Đương đơn đã ở Úc và giữ visa subclass 188A ít nhất 12 tháng, trong vòng 2 năm kể từ ngày nộp hồ sơ
 • Sở hữu và điều hành cơ sở kinh doanh tại Úc ít nhất 2 năm trước khi nộp hồ sơ visa, với doanh thu hàng năm ít nhất AUD 300.000 trong thời gian 2 năm trong vòng 4 năm gần nhất
 • Đương đơn và/hoặc vợ/chồng phải đáp ứng hai trong ba điều kiện sau trong vòng 12 tháng:
 • Có tài sản trị giá ít nhất AUD 200,000
 • Tài sản ròng của cá nhân và doanh nghiệp ở Úc đạt ít nhất AUD 600.000
 • Đã tuyển dụng ít nhất hai nhân viên người Úc làm việc toàn thời gian trong cơ sở kinh doanh của bạn ở Úc

Đương đơn phải đạt ít nhất 65 điểm trong thang điểm của bộ di trú để có thể nộp hồ sơ visa Visa đầu tư và kinh doanh sáng tạo (subclass 188) cho dòng visa Kinh doanh đổi mới hoặc dòng visa Đầu .

Thang điểm được tính dựa trên các thành tố sau:

 • Tuổi
 • Trình độ tiếng Anh
 • Bằng cấp
 • Kinh nghiệm đầu tư hoặc kinh doanh
 • Tài sản ròng của cá nhân và doanh nghiệp
 • Doanh thu của doanh nghiệp
 • Sáng tạo.

Chi tiết thang điểm được liệt kê ở bảng dưới đây. Tất các các thành tố điểm này đều được xem xét vào thời điểm bạn được mời nộp visa này, trừ trường hợp có ghi chú khác.

THÀNH TỐ ĐIỂM MÔ TẢ điểm
Tuổi 18–24 tuổi 20
25–32 tuổi 30
33–39 tuổi 25
40–44 tuổi 20
45–54 tuổi 15
55 tuổi trở lên 0
Khả năng tiếng Anh Điểm tiếng Anh IELTS 5 hoặc tương đương 5
 Điểm tiếng Anh IELTS 7 hoặc tương đương 10
Bằng cấp học tập Chứng chỉ nghề, cao đẳng hoặc bằng cử nhân do một trường học ở Úc cấp; hoặc bằng cử nhân do cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn được công nhận cấp 5
Bằng Cử nhân về Kinh doanh, Khoa học hoặc Công nghệ do trường đại học ở Úc cấp; hoặc bằng Cử nhân về Kinh doanh, Khoa học hoặc Công nghệ do do cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn được công nhận cấp 10
Tài sản Tài sản ròng của doanh nghiệp và cá nhân bạn, của vợ/ chồng / bạn đời , hoặc của bạn và vợ/ chồng / bạn đời của bạn cộng lại trong mỗi năm trong vòng 2 năm tài chính gần nhất trước thời điểm được mời, ít nhất là:
Không dưới AUD1,250,000 5
Không dưới AUD1,750,000 15
Không dưới AUD2,250,000 25
Không dưới AUD2,750,000 35
Doanh thu Nếu bạn được mời nộp visa vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2021, bạn cần có quyền sở hữu ở một hoặc nhiều doanh nghiệp chính có doanh thu hàng năm trong ít nhất 2 trong vòng 4 năm tài chính ngay trước thời điểm bạn được mời nộp visa:
Không dưới AUD750,000 5
Không dưới AUD1,250,000 15
Không dưới AUD1.,750,000 25
Không dưới AUD2,250,000​ 35
Chỉ dành cho dòng visa Kinh doanh Đổi mới
Kinh nghiệm Kinh doanh
Bạn nắm giữ một hoặc nhiều doanh nghiệp trước khi được mời nộp hồ sơ visa trong vòng:
Không dưới 4 năm trong vòng 5 năm gần đây 10
Không dưới 7 năm trong vòng 8 năm gần đây 15
Chỉ dành cho dòng visa Đầu tư Kinh nghiệm Đầu tư Nếu bạn được mời nộp visa vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2021, ngay trước khi được mời nộp visa bạn phải giữ khoản đầu tư trị giá ít nhất là AUD250,000 trong vòng:
Không dưới 4 năm 10
Không dưới 7 năm 15​
Trình độ trong lĩnh vực kinh doanh đổi mới
Bằng sáng chế hoặc thiết kế được đăng ký không dưới 1 năm trước thời điểm được mời nộp visa và được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp chính 15
Các nhãn hiệu được đăng ký không dưới 1 năm trước thời điểm được mời nộp visa và được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp chính 10
Có quyền sở hữu và tham gia vào các hoạt động quản lý hàng ngày của một hoặc nhiều doanh nghiệp chính hoạt động dưới hình thức thỏa thuận liên doanh chính thức trong vòng không dưới 1 năm  5
Có quyền sở hữu trong một/ nhiều doanh nghiệp chính thu được không dưới 50% doanh thu hàng năm từ hoạt động thương mại xuất khẩu 15
Có quyền sở hữu trong một/ nhiều doanh nghiệp chính trong vòng không quá 5 năm rước thời điểm được mời nộp visa:

 • có mức tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm lớn hơn 20% một năm trong vòng 3 năm tài chính  liên tiếp; và
 • trong vòng ít nhất 1 năm trong 3 năm tài chính đã tuyển dụng 10 nhân viên trở lên với tổng số giờ ít nhất là tổng số giờ mà 10 nhân viên làm việc toàn thời gian sẽ làm
10
Có quyền sở hữu trong một/ nhiều doanh nghiệp chính đã từng nhận :
 • một khoản trợ cấp từ cơ quan chính phủ ở nước sở tại của bạn, trị giá ít nhất là AUD10,000 cho giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa sản phẩm, phát triển kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh
  hoặc
 • vốn đầu tư mạo hiểm ít nhất AUD100,000 trong vòng không quá 4 năm trước thời điểm được mời nộp visa, cho giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa sản phẩm, phát triển kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh
10
Trường hợp đặc biệt Cơ quan chính phủ hoặc chính quyền tiểu bang / vùng lãnh thổ đề cử xác định rằng để xuất kinh doanh của bạn là đặc biệt và có lợi ích quan trọng đối với tiểu bang / vùng lãnh thổ đó  10

Các điểm khác:

 • Thời hạn visa: 4 năm và 3 tháng
 • Người giữ visa 188 – Dòng visa Kinh doanh Đổi mới có thể nộp đơn xin gia hạn (2 năm) nếu đáp ừng một số điều kiện nhất định.

Các yêu cầu đối với dòng visa 188 khác:

Đặt lịch tư vấn ngay hôm nay để được Các Đại diện Di trú của chúng tôi tư vấn hỗ trợ các bạn với các vấn đề liên quan đến di trú Úc