Visa Kinh doanh và Đầu tư

Đinh cư diện Kinh doanh có thể rất phức tạp và để đánh giá xem bạn có đủ điều kiện để nộp visa này cũng không phải dễ dàng. Ngoài ra, bạn cần phải đáp ứng nhiều các tiêu chí, điều kiện của các dòng visa Kinh doanh khác nhau. Hầu hết các hồ sơ visa diện Kinh doanh và Đầu tư yêu cầu phải được chính quyền Bang đề cử trước khi bạn có thể nộp visa. Bạn có thể đặt lịch tư vấn để chúng tôi giúp bạn đánh giá tính khả thi của hồ sơ.

 • Visa Đầu tư và Kinh doanh Đổi mới (188A)

  Visa này dành cho chủ doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư thành công ở nước ngoài mong muốn được đầu tư vào các doanh nghiệp mới hoặc đang hoạt động tại Úc, hoặc đầu tư vào các vùng trọng điểm ở Úc thông qua chương trình trái phiếu chỉnh phủ/ chính quyền Bang hoặc Vùng Lãnh thổ Úc.

 • Visa Đầu tư (188B)

  Dòng visa này dành cho đương đơn ở nước ngoài có kinh nghiệm và có tài sản tích luỹ tối thiểu 2,5 triệu AUD mong muốn đầu tư vào Úc để lấy thường trú nhân.

 • Visa Đầu tư Trọng yếu (188C)

  Visa Đầu tư Trọng yếu: dành co những người sẵn sàng đầu tư ít nhất là 5 triệu AUD vào Úc và mong muốn duy trì khoản đầu tư này tại Úc. Đương đơn phải được chính quyền bang/ vùng lãnh thổ hoặc Austrade đề cử thay mặt cho chính quyền Úc.

 • Visa Đầu tư 888 (Thường trú)

  Visa này là giai đoạn hai của visa Đầu tư và Kinh doanh Đổi mới 188. Bạn có thể nộp hồ sơ visa 888 sau khi giữ visa 188 trong vòng 2 nưm (dòng Visa Kinh doanh Đổi mới) hoặc 4 năm (Dòng Visa Đầu tư) và đáp ứng đủ các điều kiện của visa 888.

Đặt lịch Tư vấn để Đại diện Di trú của chúng tôi ở văn phòng Melbourne hỗ trợ bạn lựa chọn loại visa phù hợp nhất.