Visa 491 (Visa diện tay nghề vùng Regional) – Tạm thời

Thị thực 491 diện tay nghề vùng regional (tạm thời) sẽ cho phép những người lao động có tay nghề đủ điều kiện và gia đình của họ sống, làm việc và học tập tại các khu vực được chỉ định của Úc trong 5 năm. Người có thị thực sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực Thường trú sau ba năm (visa tiểu loại 191). Người nộp đơn xin thị thực này phải được đề cử bởi:

Thời hạn hiệu lực của thị thực là 5 năm. Các điều kiện, cụ thể là 8579 sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo rằng những người có thị thực chỉ sống, làm việc và học tập ở các khu vực chỉ định. Người có thị thực có thể di chuyển giữa các khu vực chỉ định, không giới hạn ở khu vực nơi mà đương đơn được bảo lãnh. Các khu vực vùng được định nghĩa là bất kỳ khu vực nào ngoại trừ Sydney, Melbourne và Brisbane. Bạn có thể làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào và cho bất kỳ chủ lao động nào, miễn là bạn tuân thủ các điều kiện đính kèm theo visa.

Khi nắm giữ visa 491, bạn sẽ không thể nộp đơn xin hầu hết các loại visa tay nghề khác tại Úc, cho đến khi bạn đã hoàn thành ít nhất ba năm tại một khu vực được chỉ định, trừ trường hợp ngoại lệ.

Đường định cư vĩnh trú cho người giữ visa 491

 • Visa tiểu loại 191 thường trú (Skilled Regional): Để đáp ứng các yêu cầu của visa này, đương đơn phải có thị thực loại 491 hoặc 494 trong ít nhất 3 năm, đã tuân thủ các điều kiện của thị thực đó và nộp ít nhất 3 tờ khai thuế. Vợ hoặc chồng của bạn cũng có thể là người nộp đơn chính cho thị thực 191 nếu họ có thể đáp ứng tiêu chí này.
Tóm tắt về visa 491:
Lợi ích của visa 491:
 • Ưu tiên xét hồ sơ
 • Khuyến khích người di cư ở lại khu vực lâu dài ở các khu vực chỉ định hơn.
 • Được cộng thêm điểm định cư. Điều này giúp ích cho đương đơn chưa đủ điểm tối thiểu là 65 điểm.
Thứ tự ưu tiên mời nộp visa 491 
 1. Ưu tiên 1: Đương đơn có vợ/ chồng có thẩm định tay nghề, hoặc đương đơn còn độc thân.
 2. Ưu tiên 2: Đương đơn có vợ/ chồng có trình độ tiếng anh ít nhất đạt English
 3. Ưu tiên 3: Đương đơn có vợ/ chồng không có thẩm định tay nghề hoặc trình độ tiếng Anh.

Các định nghĩa

Định nghĩa Địa điểm Ưu đãi
Thành phố lớn Sydney

Melbourne

Brisbane

–          Không có ưu đãi
Khu vực chỉ định là các thành phố Perth

Adelaide

Gold Coast

Sunshine Coast Canberra Newcastle/Lake Macquarie

Wollongong/Illawarra Geelong

Hobart

–          Được 25,000 suất cho visa 491.

–          Ưu tiên xét hồ sơ

–          Được nộp các ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề vùng regional (nhiều hơn sơ với các danh sách khác)

–         Du học sinh học tại các trường ở vùng regional được cấp thêm 1 năm cho visa sau tốt nghiệp, tiểu loại 485.

Các vùng regional chỉ định khác Các vùng khác, ngoài các vùng đã liệt kê ở trên –        Được 25,000 suất cho visa 491.

–    Ưu tiên xét hồ sơ

–          Được nộp các ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề vùng regional (nhiều hơn sơ với các danh sách khác)

–        Du học sinh học tại các trường ở vùng regional được cấp thêm 2 năm cho visa sau tốt nghiệp, tiểu loại 485.

–          Có thể được tham gia Thỏa hiệp lao động Designated Area Migration Agreements (DAMAs).

Đề cử bởi chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc

Nếu bạn được đề cử cấp thị thực bởi 1 chính quyền tiểu bang, chính phủ liên bang sẽ mời bạn nộp hồ sơ xin visa. Tất cả các cơ quan chính phủ tiểu bang và lãnh thổ đều có tiêu chí riêng để quyết định họ sẽ đề cử ai. Mỗi tiểu bang có yêu cầu riêng của mình:

 • New South Wales
 • Northern Territory
 • Queensland
 • South Australia
 • Tasmania
 • Victoria
 • Western Australia

Bảo trợ bởi một người thân đủ điều kiện (Diện gia đình)

Lưu ý rằng đối với visa 491 (diện gia đình bảo lãnh), nghề nghiệp của bạn phải nằm trong danh sách MLTSSL. Người bảo lãnh bạn phải:

 • 18 tuổi trở lên
 • thường trú tại một khu vực được chỉ định của Úc
 • là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện
 • là người thân đủ điều kiện của bạn hoặc vợ/ chồng của bạn

Một người thân đủ điều kiện có thể là:

 • cha mẹ
 • Con, hoặc con kế
 • anh/chị/em ruột, anh/chị/em nuôi, anh kế hoặc chị k, em kế
 • cô, chú, dì nuôi, chú nuôi, dì kế hoặc dượng
 • cháu trai, cháu gái, cháu trai nuôi, cháu gái nuôi, cháu kế hoặc cháu gái kế
 • ông bà, hoặc
 • anh/chị/em họ

Người bảo lãnh và người nộp đơn có cần cư trú trong cùng một Bang/Lãnh thổ không?

Không có yêu cầu nào trong chính sách hoặc quy định rằng người bảo lãnh và người nộp đơn phải sống trong cùng một khu vực, tuy nhiên, người bảo lãnh phải tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu bảo lãnh mà họ đã đồng ý, bất kể họ đang sống ở đâu.

Có thẩm định tay nghề

Bạn cần phải có thẩm định tay nghề mời đủ điều kiện nộp hồ sơ xin visa 491.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bởi các chuyên gia di trú có giấy phép, để biết về các loại visa phù hợp với bạn.