VISA HÔN NHÂN ÚC

Những thay đổi mới về visa diện gia đình bảo lãnh vẫn chưa được áp dụng đối với dòng Visa hôn nhân. Những thay đổi này bao gồm yêu cầu phải Nộp hồ sơ xin bảo lãnh và được chấp thuận trước khi có thể nộp hồ sơ visa hôn nhân. Thay đổi này sẽ có ảnh hưởng đến những đương đơn tại Úc muốn nộp hồ sơ visa hôn nhân trước khi visa hiện tại ở Úc hết hạn. Hồ sơ xin bảo lãnh sẽ được xem xét riêng biệt và được chấp thuận trước khi đương đơn có thể nộp visa hôn nhân.

Nếu bạn đang dự định nộp visa hôn nhân, bạn nên đặt lịch hẹn tư vấn để tìm hiểu xem những thay đổi này có thể ảnh hưởng thế nào đến hồ sơ visa hôn nhân của bạn.

Bạn đang cân nhắc nộp visa hôn nhân? Dưới đây là một số hướng dẫn chúng tôi đã tổng hợp cho những trường hợp muốn nộp visa hôn nhân (Vợ / chồng / De Facto). Để đủ điều kiện nộp hồ sơ Visa hôn nhân, bạn cần phải:

  • Kết hôn

HOẶC

  • Đang trong mối quan hệ de facto (trừ trường hợp không yêu cầu)

với Công dân Úc, Thường trú nhân Úc hoặc Công dân New Zealand đủ điều kiện tại thời điểm nộp visa.

Nếu bạn nộp hồ sơ visa hôn nhân khi đang ở Úc, bạn sẽ được cấp visa bắc cầu (Bridging visa) trong lúc chờ đợi kết quả của bộ hồ sơ visa hôn nhân này. Bạn cần lưu ý những điều kiện đi kèm với Bridging visa, có thể có điều kiện hạn chế làm việc hoặc học tập. Những điều kiện này phụ thuộc vào visa bạn giữ trước khi nộp visa hôn nhân. Nếu trong visa trước đây bạn giữ không có điều kiện hạn chế làm việc và học tập thì Bridging visa được cấp cũng sẽ không có những điều kiện này. Trong thời gian chờ được cấp visa hôn nhân thường trú (subclass 100 hoặc 801), bạn sẽ không được nhận các khoản hỗ trợ như HECS hoặc Newstart cũng như các khoản trợ cấp khác của chính phủ.

Nếu bạn đáp ứng đủ các tiêu chí của visa hôn nhân, bạn sẽ được cấp Visa hôn nhân Tạm trú (Subclass 820 cho đương đơn nộp tại Úc hoặc Subclass 309 cho đương đơn nộp ngoài Úc). Bạn sẽ giữ visa tạm trú này cho tới khi được cấp visa thường trú (subclass 801 hoặc 100). Thông thường bạn sẽ đủ điều kiện nộp visa thường trú sau 2 năm kể từ ngày được cấp visa tạm trú.

Nếu visa hiện tại của bạn hết hạn

Nếu visa hiện tại của bạn hết hạn trước khi bạn được cấp visa hôn nhân tạm trú, bạn có thể ở lại Úc với Bridging visa A (BVA). Bạn không cần phải nộp đơn xin BVA; visa BVA này sẽ tự động được cấp khi bạn nộp hồ sơ visa hôn nhân của mình. BVA sẽ bắt đầu có hiệu lực khi visa hiện tại của bạn hết hạn.

BVA không cho phép bạn đi ra khỏi Úc và quay trở về Úc. Nếu bạn muốn đi du lịch ra khỏi Úc và quay trở lại Úc, bạn cần nộp visa Bridging B (BVB).

BVA và BVB thường được cấp và cho phép đương đơn:

  • Làm việc ở Úc
  • Học tập ở Úc (không được chính phủ hỗ trợ học phí)
  • Đăng ký Medicare, hệ thống hỗ trợ y tế của Úc.

Nếu bạn hủy visa hiện tại

Nếu bạn hủy visa hiện tại của mình, bạn sẽ trở thành một công dân không hợp pháp tại Úc. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không đủ điều kiện để được cấp BVA, BVB hoặc BVC và sẽ thường chỉ được xem xét cho BVE. Bạn sẽ không tự động được cấp visa bắc cầu trong trường hợp này và sẽ cần phải nộp hồ sơ xin BVE.

Đặt lịch tư vấn

Visa hôn nhân thường phức tạp và yêu cầu nhiều giấy tờ, bằng chứng về mối quan hệ. Bạn nên đặt lịch tư vấn để được chuyên gia về di trú tư vấn theo từng trường hợp cụ thể.

Partner visa options