Visa tay nghề vùng Regional (Tiểu loại 887)

Đặc điểm

Thị thực 887 là thị thực vĩnh viễn (thời gian lưu trú vô thời hạn) dành cho những người đã sống và làm việc tại các khu vực cụ thể của Úc (Regional Area) ​

Điều kiện

Bạn phải::

 • Đây là visa Thường trú (PR) cho những người có thị thực loại 489, 495, 496, 475 hoặc 487 hoặc thị thực Bắc cầu A hoặc B sau khi nộp đơn xin thị thực loại 489, 495 hoặc 487
 • Đã sống ở một khu vực cụ thể của Úc trong ít nhất hai năm
 •  Đã làm việc toàn thời gian trong một khu vực cụ thể trong ít nhất một năm.

Lưu ý: Những người phụ thuộc và vợ chồng có thị thực tay nghề và đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện khác có thể nộp đơn xin thị thực 887 loại phụ này với tư cách là người nộp đơn chính.

Sống và làm việc tại Úc

Bạn phải đã sống và làm việc tại khu vực có mật độ dân số thấp hoặc khu vực được chỉ định của Úc.

Sức khỏe và đạo đức

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và đạo đức của Chính phủ Úc.

Các khoản nợ

Bạn phải hoàn trả, hoặc đã sắp xếp để hoàn trả, bất kỳ khoản nợ chưa thanh toán nào cho chính phủ Úc.

Thị thực bị hủy

Bạn có thể không đủ điều kiện để xin thị thực này nếu bạn đã bị hủy hoặc từ chối cấp một loại thị thực khi bạn ở Úc.

Bạn có thể làm gì với thị thực 887?

   • Đây là một thị thực vĩnh viễn. Nó cho phép bạn:
 • ở lại Úc vô thời hạn
 • làm việc và học tập tại Úc
 • đăng ký Medicare, chương trình chăm sóc và chi phí liên quan đến sức khỏe của Úc
 • bảo lãnh cho người thân đủ điều kiện để được thường trú
 • du lịch đến và đi từ Úc trong 5 năm
 • nộp đơn xin quốc tịch Úc, nếu đủ điều kiện.

Nơi nộp hồ sơ

Bạn phải ở Úc khi nộp đơn xin thị thực và khi quyết định được đưa ra.

Gia đình

Bạn có thể bao gồm vợ/ chồng của bạn và con hoặc con riêng của bạn hoặc vợ/chồng của bạn trong đơn xin visa của bạn.

Các thành viên gia đình được cấp thị thực có cùng quyền và có thể làm những việc giống như bạn.

Nghĩa vụ của bạn

Bạn và các thành viên gia đình của bạn phải tuân thủ luật pháp Úc và các điều kiện thị thực của bạn.

Bạn có thể tìm thấy các điều kiện thị thực của mình tại VEVO.

Xuất nhập cảnh

Bạn có thể ra vào Úc bao nhiêu lần tùy ý trong tối đa 5 năm sau khi thị thực được cấp.

Đặt lịch hẹn hôm này để được tư vấn với Đại diện di trú của chúng tôi về các visa phù hợp với bạn.