VISA 482 – VISA TAY NGHỀ TẠM TRÚ

Visa TSS cho phép các doanh nghiệp ở Úc giải quyết tình trạng thiếu nhân sự bằng cách bảo lãnh người lao động nước ngoài có tay nghề làm việc trong các vị trí mà họ không thể tuyển được một người Úc có tay nghề thích hợp. Điều này tạo thuận lợi cho việc giải quyết tình trạng thiếu nhân sự tạm thời, đồng thời đảm bảo rằng người lao động Úc được ưu tiên. Khi có visa 482, người lao động có thể làm việc tại Úc trong ngành nghề được chỉ định và có thể có con đường trở thành thường trú nhân.

Một doanh nghiệp có thể bảo lãnh cho người lao động với visa 482 này nếu họ không thể tìm được công dân hoặc thường trú nhân Úc phù hợp cho vị trí cần tuyển. Doanh nghiệp phải là Doanh nghiệp Bảo lãnh Tiêu chuẩn  (SBS) hoặc Doanh nghiệp Bảo lãnh Nước ngoài (OBS) để có thể bảo lãnh cho bạn theo visa 482.

Bạn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc khi nộp hồ sơ visa này (hoặc giữ BVA, BVB, BVC).

Từ ngày 18 tháng 3 năm 2018, visa 457 đã bị bãi bỏ và thay thế bằng visa 482. Visa 482 bao gồm dòng ngắn hạn, dòng trung hạn và dòng Thỏa thuận Lao động.

Visa 482 bao gồm ba bước:

Bước 1: bộ hồ sơ xin bảo lãnh của doanh nghiệp (phải là một doanh nghiệp hợp pháp, đang hoạt động và đáp ứng các yêu cầu thông lệ về lao động và việc làm tại nước sở tại).

Bước 2: bước thứ 2 là nộp bộ hồ sơ đề cử người lao động làm việc cho doanh nghiệp của mình. Ở bước này, doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin chi tiết về vị trí cần tuyển dụng, mức lương, nỗ lực tuyển dụng công dân/ thường trú nhân Úc cho vị trí này và tính ‘xác thực’ của vị trí mà doanh nghiệp muốn đề cử. Doanh nghiệp cũng phải chứng minh rằng mình có khả năng bảo lãnh người lao động nước ngoài.

Bước 3: bộ hồ sơ xin visa 482 của người lao động được đề cử. Người lao động phải chứng minh được rằng mình đáp ứng được các yêu cầu, kỹ năng cho vị trí được đề cử, các yêu cầu về sức khỏe và nhân cách.

Visa 485 dòng Trung và Dài hạn & Ngắn hạn

Visa 482 – Dòng Trung và Dài hạn
Visa 482 dòng Ngắn hạn
  • Ngành nghề nằm trong danh sách STSOL
  • Được phép gia hạn 1 lần khi đang ở Úc (nhiều nhất là 2+2 khi đang ở Úc) + gia hạn thêm khi ở nước ngoài – bạn có thể nộp lần 3 khi đang ở Úc nếu bạn:
  • Đang ở Úc khi giữ visa 482 dòng Ngắn hạn trong tổng thời gian ít nhất là 12 tháng kể từ 1 tháng 2 năm 2020 tới 14 tháng 12 năm 2021; và
  • Nộp bộ hồ sơ gia hạn trước ngày 1 tháng 7 năm 2023 trừ khi Bộ Di trú có thay đổi mốc thời gian này
 TSS Visa -Regional (ROL)

Visa 482 – SAF Levy (Doanh nghiệp)

Doanh nghiệp bảo lãnh cho nhân viên theo dòng visa 482 cần phải đóng khoản phí đóng góp đào tạo (còn được gọi là Skilling Australians Fund levy):

 Nếu doanh thu ít hơn $10 triệu cho một năm, doanh nghiệp cần đóng:
  • $1,200/ nhân viên được đề cử cho visa 482/ năm
Nếu doanh thu từ $10 triệu trở lên cho một năm, doanh nghiệp cần đóng:
  • $1,800/ nhân viên được đề cử cho visa 482/ năm

Khảo sát Thị trường Lao động Úc (LMT) cho visa 482

Doanh nghiệp phải đăng quảng cáo vị trí cần tuyển dụng trên 2 phương tiện quảng cáo có quy mô quốc gia, trước khi bảo lãnh cho người lao động nước ngoài (trừ khi có các nghĩa vụ thương mại quốc tế khác áp dụng). Điều này là để đảm bảo rằng các doanh nghiệp đã cố gắng tìm một người Úc có trình độ phù hợp trước khi họ có thể tuyển dụng một người lao động nước ngoài lành nghề làm việc cho doanh nghiệp với visa 482.

Mức lương đối với người giữ visa 482

Các doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động nước ngoài sẽ cần phải chứng minh rằng họ sẽ trả mức lương thị trường để đảm bảo rằng người lao động nước ngoài được bảo vệ và thị trường lao động trong nước không bị cắt giảm. Mức lương này phải trên Ngưỡng thu nhập của người nhập cư có tay nghề tạm thời (TSMIT). Ngưỡng này do Bộ Di trú quy định từng năm và hiện nay là $70,000 cộng thêm lương hưu

Các yêu cầu bổ sung

Một số ngành nghiệp phải tuân theo các yêu cầu bổ sung, ví dụ như mức thù lao tối thiểu phải cao hơn TSMIT. Ví dụ: ngành nghề “Chuyên gia Marketing (Marketing Specialist)” hoặc “Giám đốc Phụ trách Sự kiện và Hội nghị (Conference and Event Managers)” loại trừ các vị trí được đề cử với mức thu nhập hàng năm dưới 65.000 AUD, hoặc ví dụ: với ngành nghề “Giám đốc Phụ trách các Dịch vụ Doanh nghiệp (Corporate Services Manager)” sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải có doanh thu ít nhất là 1 triệu AUD trong 12 tháng trước khi nộp hồ sơ đề cử.

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc đối với visa 482 (Người lao động)

Người nộp hồ sơ visa 482 phải đáp ứng yêu cầu đã làm việc trong ngành nghề được chỉ định, hoặc lĩnh vực có liên quan, ít nhất hai năm để đủ điều kiện nộp visa 482. Điều này có nghĩa là nếu bạn vừa  mới tốt nghiệp với bằng Cử nhân liên quan từ một trường đại học của Úc, bạn thường sẽ không đủ điều kiện nộp visa 482 này, trừ khi bạn đã hoàn thành một bằng cấp khác và có 2 năm kinh nghiệm sau khi được cấp bằng đó. Người nộp hồ sơ visa 482 cũng phải đáp ứng yêu cầu về các kỹ năng cần có trong ngành nghề của mình theo như ANZSCO Skill Level.

Điều kiện 8607 là gì?

Điều kiện 8607 áp dụng với tất cả những người giữ visa 482 chính. Điều kiện này cũng giống với điều kiện 8107, áp dụng với những người giữ visa 457. Điều kiện 8607 yêu cầu những người giữ visa 482 muốn thay đổi nghề nghiệp phải có đơn xin đề cử mới được chấp thuận và có visa mới được cấp trước khi họ bắt đầu làm việc trong một nghề nghiệp mới này.

Đặt lịch tư vấn

Visa 482 thường phức tạp và yêu cầu nhiều bước, nhiều giấy tờ, bằng chứng về vị trí được đề cử, công ty đề cử v.v… Bạn nên đặt lịch tư vấn để được chuyên gia về di trú tư vấn theo từng trường hợp cụ thể.