Thị thực dành cho các hoạt động tạm thời tại Úc (tiểu loại 408)

Các đặc điểm của thị thực tiểu loại 408

Thị thực này cho phép đương đơn đến Úc tạm thời để thục hiện các hoạt động sau:

 • làm việc trong lĩnh vực giải trí
 • tham gia các hoạt động theo thư mời của các tổ chức, doanh nghiệp tại Úc
 • tham gia hoặc giám sát một dự án nghiên cứu tại Úc
 • làm việc ở vị trí có tay nghề chuyên môn theo chương trình trao đổi nhân sự
 • tham gia các hoạt động thi đấu thể thao chuyên nghiệm hoặc các chương trình luyện tập thể thao chuyên nghiệp
 • tham gia vào các hoạt động đặc biệt được phê duyệt bởi cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trao đổi văn hóa, lợi ích cộng đồng
 • làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực tôn giáo
 • làm việc ở vị trí thủy thủ trong các du thuyền
 • giúp việc nhà cho các chuyên viên nước ngoài có tay nghề cao đang làm việc tại Úc
 • tham gia các hoạt động được phê duyệt bởi chính phủ Úc, ví dụ như sự kiện COVID19

Điều kiện

Bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • có kỹ năng, tay nghề để thực hiện các hoạt động được giao tại Úc
 • được hỗ trợ hoặc bảo lãnh bởi tổ chức, doanh nghiệp tại Úc
 • đáp ứng điều kiện cụ thể đối với từng nhánh trong tiểu loại 408

Thời hạn Visa

 • Nếu được thư mời bởi 1 tổ chức để tham gia 1 sự kiện cụ thể: 3 tháng
 • Nếu tham gia vào các hoạt động được phê duyệt bởi chính phủ Úc: 1 – 4 năm
 • Các hoạt động khác: 2 năm

Phí Visa

Từ AUD 310 –

COVID-19 Pandemic visa: Miễn phí

Ai có thể được cấp Visa tiểu loại 408?

Bạn có thể được cấp loại visa này, nếu bạn:

 • có ý định ở Úc dưới 3 tháng và bạn phải ở ngoài nước Úc tại thời điểm nộp Visa, và bạn cần được hỗ trợ bởi 1 tổ chức hoặc cá nhân tại Úc. Tổ chức, cá nhân này phải là người có trách nhiệm thực hiện tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động mà bạn được mời tham dự.
 • có ý định ở Úc trên 3 tháng, và được hỗ trợ bởi 1 tổ chức có quyền bảo lãnh.
 • đáp ứng điều kiện cho loại hoạt động mà bạn được mời để nộp visa.
 • có đủ tài chính để sống tại Úc
 • có bảo hiểm y tế trong thời gian ở Úc
 • đáp ứng điều kiện về sức khỏe, nhân thân
 • có ý định ở Úc tạm thời

Ý định ở Úc tạm thời

Điều kiện ở Úc tạm thời là một điều kiện để đánh giá ý định của bạn khi nộp loại visa này, là bạn chỉ có ý định tạm thời làm việc tại Úc và sẽ rời khỏi Úc sau khi hết thời hạn visa.

Các yếu tố sẽ được xem xét:

 • hoàn cảnh cá nhân của bạn
 • lịch sử di trú
 • lịch sử tuân thủ các điều kiện visa trong quá khứ
 • nếu đương đơn dưới 18 tuổi, ý định của cha mẹ, người giám hộ sẽ được xem xét
 • các yếu tố khác có liên quan.

Điều kiện tiếng Anh

Một số loại visa trong tiểu loại này yêu cầu đương đơn phải đáp ứng được functional English language (IELTS 4.5 or equivalent) .

Các loại hoạt động cho visa tiểu loại 408

Lĩnh Vực Giải trí
Được mời than gia sự kiện
Tôn Giáo
Chương trình đặc biệt
Thể thao
Nghiên cứu sinh
Trao đổi nhân sự
Nhân viên du thuyền
Giúp việc nhà
Các sự kiện được phê duyệt bởi chính phủ Úc COVID-19 Pandemic event visa

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bởi các Luật sư và đại diện di trú tại Úc  để biết thêm về loại visa phù hợp với bạn.