Visa Doanh nghiệp Bảo lãnh

VisaEnvoy cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến toàn bộ quá trình làm hồ sơ visa doanh nghiệp bảo lãnh, bao gồm: Hồ sơ Công ty xin đăng ký bảo lãnh hợp pháp cho người lao động, Hồ sơ đề cử người lao động cho vị trí công việc cụ thể, Hồ sơ xin Visa cho người lao động, cũng như Hồ sơ đánh giá tay nghề cho người lao động.

Với kinh nghiệm sâu rộng và nhiều năm hỗ trợ các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty khởi nghiệp, VisaEnvoy luôn sẵn sàng hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong toàn bộ quá trình làm hồ sơ visa doanh nghiệp bảo lãnh.

Tin tức liên quan: Visa bảo lãnh

Các loại Visa doanh nghiệp bảo lãnh chính bao gồm:

Visa Doanh nghiệp Vùng regional Bảo lãnh (Visa 494)

Visa Làm việc Tạm thời

Visa Doanh nghiệp Bảo lãnh (Visa 186) – Thường trú

VISA TÀI NĂNG TOÀN CẦU (VISA GTS)Đặt lịch tư vấn hôm nay để được Đại diện Di trú được cấp phép của chúng tôi tư vấn về các loại visa phù hợp.