Visa tốt nghiệp ngành kỹ thuật (tiểu loại 476)

Visa tốt nghiệp ngành kỹ thuật (tiểu loại 476) – là visa có thời hạn 18 tháng (hiện tại được kéo dài ra 24 tháng do COVID19) dành cho sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ sư.

Đặc điểm

Visa này cho phép:

 • Sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, kỹ sư từ các trường đại học trong danh sách được nộp visa và qua Úc làm việc để tích lũy kinh nghiệm.

Thời hạn visa

​18 tháng

Ai có thể nộp visa này?

Bạn có thể nộp visa tiểu loại 476 nếu bạn:

 • dưới 31 tuổi
 • Đã hoàn thành khóa học kỹ sư tại 1 trường trong danh sách được chấp thuận trong vòng 2 năm trước.
 • Chưa từng nộp visa tiểu loại 476 hoặc 485 trước đây với tư cách là đương đơn chính.
 • Đáp ứng điều kiện tiếng Anh.
 • Đáp ứng điều kiện sức khỏe và nhân thân.

Bằng cấp kỹ sư đáp ứng điều kiện

Trong vòng 2 năm trước khi nộp hồ sơ, bạn phải hoàn thành 1 trong những loại bằng cấp sau:

 • Cử nhân
 • Thạc sĩ
 • Tiến sĩ
 • Bằng cấp sau đại học.

Bằng cấp của bạn phải thuộc 1 trong những ngành nghề kỹ sư sau:

 • Kỹ sư xây dựng
 • Kỹ sư cấu trúc
 • Kỹ sư hóa
 • Kỹ sư môi trường
 • Kỹ sư điện, điện tử
 • Kỹ sư cơ khí, sản xuất
 • Kỹ sư mỏ và kỹ sư vật liệu

Cơ sở giáo dục được chấp thuận

Bằng cấp của bạn phải được hoàn thành tại 1 cơ sở giáo dục được chấp thuận (xem thêm bên dưới)

Tiếng Anh

Bạn phải đạt điểm tiếng Anh như sau để đủ điều kiện nộp visa:

Test Score
International English Language Testing System (IELTS) Overall score of at least 6 with a minimum score of 5 for each of the 4 parts
Test of English as a Foreign Language internet-based Test (TOEFL iBT) Total score of at least 64 with a minimum score of 4 for listening, 4 for reading, 14 for writing and 14 for speaking
Pearson Test of English Academic (PTE Academic) Overall score of at least 50 with a minimum score of 36 for each of the 4 parts
Occupational English Test (OET) At least B for each of the 4 parts
Cambridge C1 Advanced test Overall at least 169 with a minimum score of at least 154 in each of the 4 test components

Cơ sơ giáo dục được chấp thuận

Các trường nằm trong Washington Accord

Các trường cung cấp bằng kỹ sư nằm trong Washington Accord là những trường được chấp thuận. Bạn có thể kiểm tra trường mình học có nằm trong Washington Accord không nhé. Loại visa này phù hợp với các bạn sinh viên Việt Nam đang du học tại các nước trên thế giới.

Các cơ sơ giáo dục khác

Ngoài ra, các trường dưới đây cũng là các cơ sơ giáo dục được chấp thuận:

Argentina

Catholic University of Argentina

Brazil

Federal University of Minas Gerais

Chile

 • Universidad Catolica del Norte Catholic University of Chile—Antofagasta
 • University of Chile
 • University of Concepcion

Finland

HUT, Helsinki

Germany

 • RWTH, Aachen
 • Technical University of Berlin
 • Technical University of Clausthal
 • TU Bergakademie Freiberg
 • University of Hannover

Hungary

University of Miskolc

India

 • Anna University—Chennai
 • Baranas Hindu University—Varanasi
 • Indian Institute of Science—Bangalore
 • Indian Institute of Technology, Kharagpur
 • Indian School of Mines—Dhanbad

Iran

 • Amir Kabir University of Technology
 • University of Tehran

People’s Republic of China

 • Beijing Normal University
 • Beijing Petroleum University
 • Beijing University of Chemical Technology
 • Beijing University of Technology (formerly Beijing Polytechnic University)
 • China University of Mining andTechnology—Beijing
 • Guangzhou University
 • Shanghai University of Engineering Science
 • Shanghai Jiaotong University
 • Tongji University
 • Tsinghua University
 • University of Science and Technology—Beijing

Philippines

University of the Philippines

Poland

Wroclaw University of Technology

Slovakia

TU Kosice

Sweden

Lulea University of Technology

Tanzania

University of Dar es Salaam