Visa Tay Nghề Độc Lập (Tiểu loại 189) (Dòng: Tính điểm Di Trú)

Đặc điểm

Đây là loại visa dành cho các ứng viên có kỹ năng tay nghề và đạt đủ điểm di trú. Visa này không yêu cầu ứng viên phải được bảo lãnh nhà tuyển dụng hoặc thành viên gia đình hoặc được đề cử bởi chính phủ bang hoặc lãnh thổ. Nó cho phép đương đơn sống và làm việc tại Úc với tư cách thường trú nhân.

Đối với loại visa này, bước đầu tiên đương đơn cần nộp  thư bày tỏ quan tâm (expression of interest – EOI).

Điều kiện

 • Có nghề nghiệp có liên quan trên danh sách nghề nghiệp visa 189 (MLTSSL)
 • thẩm định tay nghềphù hợp
 • Nộp EOI và được mời để nộp đơny
 • đạt điểm di trú tối thiểu là 65 điểm
 • Tuổi từ 18 đến 44 tuổi
 • Có trình độ tiếng Anh Competent English
 • Được chính phủ mời để nộp đơn (mời thông qua Thư bày tỏ quan tâm)
 • Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và đạo đức.

Quy trình nộp hồ sơ

Nộp Thư bày tỏ quan tâm (EOI) qua hệ thống SkillSelect với chi tiết về nghề nghiệp được đề cử, kỹ năng và bằng cấp. SkillSelect sẽ ước tính một điểm số và xếp hạng bạn so với những đương đơn khác. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Thư bày tỏ quan tâm, thông tin về các vòng mời nộp hồ sơ.

Nếu bạn được xếp hạng đủ cao và còn hạn mức cho nghề nghiệp được đề cử của bạn, bạn sẽ được mời để nộp đơn xin visa.

Nếu được mời, bạn có 60 ngày để nộp đơn xin visa.

Ngành Nghề 

Nghề nghiệp của bạn phải có trong danh sách ngành nghề được nộp đơn định cư.

Bạn phải có thẩm định tay nghề chứng tỏ rằng bạn có kỹ năng và trình độ để làm việc trong ngành nghề đó.

Điểm di trú

Bạn phải đạt được điểm số trên thư mời xin visa. Điểm số này sẽ là 65 điểm (tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2018) hoặc cao hơn.

Điểm số trên thư mời xin visa của bạn dựa trên thông tin trong EOI của bạn.

Bạn được bao nhiêu điểm trong thang điểm di trú?.

Điểm di trú được tính dựa trên

Bạncó thể nộp đơn ở Úc hay nước ngoài?

Bạn có thể ở trong hoặc ngoài Úc khi nộp EOI của bạn. Bạn có thể ở Úc hoặc ở nước ngoài khi nộp đơn xin Visa  189. Để có thể nộp đơn từ bên trong Úc, bạn cần có một visa hợp pháp hoặc visa bắc cầu A, B hoặc C. Sau khi nộp đơn từ bên trong Úc, bạn sẽ nhận được một visa bắc cầu cho phép bạn ở lại Úc trong quá trình xử lý đơn xin visa. Nếu visa hiện tại của bạn bị từ chối hoặc hủy bỏ, có thể bạn không đủ điều kiện nộp đơn xin visa 189 trong khi bạn đang ở Úc.

Cơ quan Thẩm định tay nghề

Bạn cần có thẩm định tay nghề từ  cơ quan đánh giá được liệt kê theo nghề nghiệp được đề cử của bạn trong danh sách các nghề nghiệp được nộp đơn.

Những gì bạn có thể làm với visa 189

Đây là một visa thường trú. Nó cho phép bạn:

 • ở lại Úc vô thời hạn
 • làm việc và học tập tại Úc
 • đăng ký tham gia Medicare, chương trình chăm sóc và chi phí liên quan đến sức khỏe của Úc
 • bảo lãnh người thân đủ điều kiện để có cư trú vĩnh viễn
 • đi lại giữa Úc và nước ngoài trong năm năm
 • đăng ký xin quốc tịch Úc, nếu đủ điều kiện.

Nơi nộp hồ sơ

Bạn có thể ở trong hoặc ngoài Úc khi nộp đơn xin visa và khi quyết định được đưa ra bởi bộ di trú.

Thời hạn của visa

Đây là một visa thường trú.

Visa bắt đầu từ ngày được cấp.

Gia đình

Bạn có thể bao gồm vợ/ chồng của bạn và con của bạn hoặc con riêng của bạn hoặc con riêng của đối tác trong đơn xin của bạn.

Các thành viên gia đình được cấp visa sẽ có cùng quyền và có thể làm những điều tương tự như bạn.

Nghĩa vụ của bạn

Bạn và các thành viên gia đình của bạn phải tuân thủ luật pháp Úc và các điều kiện của visa của bạn.

Bạn có thể tìm thấy các điều kiện visa của bạn trong VEVO.

Xuất nhập cảnh 

Sau khi được cấp visa, bạn có thể đi lại vào và ra khỏi Úc  trong vòng 5 năm.

Tại VisaEnvoy, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc quản lý các đơn xin visa bởi các Đại diện di trú và luật sư di trú, và chúng tôi có thể hỗ trợ bạn:

 • Nộp hồ sơ thẩm định tay nghề
 • Chuẩn bị đơn xin bảo lãnh của người thân
 • Nộp đơn và theo dõi quá trình xin visa của bạn
 • Trao đổi thông tin với cơ quan đánh giá kỹ năng và Bộ Di trú cho đến khi nhận được visa
 • Quản lý visa chuyển đổi cho bạn và các thành viên gia đình

Vui lòng đặt cuộc hẹn tư vấn di trú nếu bạn muốn có một đánh giá về khả năng đạt visa 189 dựa trên điều kiện của bạn.