THỜI GIAN THỤ LÝ HỒ SƠ XIN VISA DU HỌC ÚC

Thời gian thụ lý hồ sơ xin visa du học Úc có thể được tham khảo theo bảng sau:

LOẠI VISA DÒNG VISA (NẾU CÓ) 75% HỒ SƠ ĐƯỢC THỤ LY TRONG VÒNG 90% HỒ SƠ ĐƯỢC THỤ LY TRONG VÒNG
Visa du học
500 Du học sinh Khối Đối ngoại hoặc Quốc phòng 29 ngày
500 Du học sinh Khối Nghiên cứu sinh sau đại học 17 tháng
500 Du học sinh Lĩnh vực không cấp bằng 11 ngày
500 Du học sinh Khối trường học 65 ngày
500 Du học sinh Khối Chương trình giáo dục tiếng anh bậc cao dành cho du học sinh (ELICOS) 40 ngày
500 Du học sinh Khối giáo dục và đào tạo nghề 50 ngày
500 Du học sinh Khối giáo dục bậc cao 49 ngày
590 Người giám hộ của du học sinh Không áp dụng 3 tháng

Bộ Nội vụ Úc (Department of Home Affairs – DHA) thực hiện thụ lý và đánh giá theo từng hồ sơ riêng biệt. Vì vậy, thời gian thụ lý hồ sơ xin visa du học có thể dao động bởi một vài nguyên nhân, bao gồm:

  • hồ sơ đã được nộp đầy đủ các tài liệu đính kèm cần thiết.
  • hồ sơ được nộp qua hình thức trực tuyến hoặc nộp hồ sơ giấy. Việc nộp hồ sơ qua cổng trực tuyến giúp đơn giản hóa quy trình thụ lý
  • tốc độ phản hồi của bạn khi có yêu cầu bổ sung hồ sơ
  • gian Bộ Nội vụ sử dụng để thực hiện việc kiểm tra cần thiết
  • thời gian Bộ nội vụ nhận được thông tin từ các cơ quan bên ngoài, đặc biệt liên quan đến các yêu cầu về sức khỏe, tính cách và an ninh quốc gia
  • số lượng vị trí còn đang mở trong chương trình di trú dành cho đơn xin thị thực thường trú.

Thông tin liên quan:

Book a meeting today for a commitment free briefing with our Registered Migration Agents in Melbourne to find more about your visa options.