Bảng tính chi phí du học Úc

Khi làm hồ sơ du học Úc, bạn cần chứng minh có đủ năng lực tài chính để trang trải học phí, cũng như chi phí sinh hoạt cho bạn và gia đình ở Úc. Sử dụng bảng tính chi phí chứng minh tài chính khi đi du học Úc tại đây để xác định số tiền bạn cần chứng minh khi làm hồ sơ du học Úc. Các cách chứng minh tài chính bạn có thể tham khảo tại đây.

Cách lựa chọn khóa học khi Du học tại Úc