Visa làm việc tạm thời (tiểu loại 400)

Đặc điểm

Đây là loại thị thực dành cho những chuyên gia đến Úc để:

 • Làm những công việc ngắn hạn, tay nghề chuyên môn cao và thực hiện các công việc tạm thời
 • Trong một số trường hợp, đương đơn được cấp thị thực đến Úc để thực hiện một số hoạt động hoặc công việc liên quan đến lời ích quốc gia của Úc. ​

Hầu hết các trường hợp thì loại thị thực này cho phép đương đơn được ở Úc tối đa 3 tháng. Trong một số trường hợp đặc biệt, thời hạn thị thực có thể lên đến 6 tháng nếu chứng minh được sự cần thiết.

Điều kiện

Đương đơn cần đáp ứng các điều kiện sau

 • Được mời, hỗ trợ bời công ty hoặc tổ chức mà đương đơn sẽ làm việc tại Úc
 • Có chuyên môn cao, kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu công việc mà công ty chưa kiếm được nhân sự đủ điều kiện tại Úc.

Thời hạn thị thực

Lên đến 3 tháng. Trong một số trường hợp đặc biệt, thị thực có thể được cấp thời hạn 6 tháng.

Phí nộp thị thực

Từ AUD 325

Thời gian xét duyện hồ sơ

75 % thị thực được xét 90 % thị thực được xét
26 ngày 37 ngày

Thời gian xét duyện hồ sơ có thể thay đổi theo quyết định của Bộ Di Trú.

Yêu cầu tài chính

Trong thời gian ở Úc, đương đơnc ần chứng minh được rằng đương đơn có thể trang trải chi phí cho bản thân và gia đình đi kèm. Đương đơn cần nộp các chứng cứ chứng minh năng lực tài chính khi nộp hồ sơ xin thị thực.

 Thông tin chung

Thị thực làm việc tạm thời (Dạng chuyên gia) tiểu loại 400 là loại thị thực cho phép đương đơn đến Úc để:

 • Thực hiện công việc tạm thời, không liên tiếp và đòi hỏi chuyên môn cao
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, cho phép đương đơn thực hiện/ tham gia các hoạt động hoặc công việc liên quan đến lợi ích quốc gia của Úc.

Khi nộp hồ sơ xin thị thực tiểu loại 400, đương đơn cần lưu ý thời gian xét duyệt hồ sơ, lên kế hoạch phù hợp để có thể được cấp thị thực trước ngày đương đơn dự định đến Úc.

Quyền của đương đơn khi nắm giữ thị thực 400

  • Thị thực này cho phép đương đơn
 • Lưu trú tại U!c trong thời hạn của thị thực (thường là 3 tháng, trong một số trường hợp đặc biệt có thể lên đến 6 tháng)
 • Thực hiện các công việc tạm thời, chuyên môn cao  trong giới hạn cho phép của thị thực.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, cho phép đương đơn thực hiện/ tham gia các hoạt động hoặc công việc liên quan đến lợi ích quốc gia của Úc
 • Được kèm thành viên gia đình (vợ/chồng, con cái), nếu các thành viên đáp ứng điều kiện. Thành viên gia đình không được phép làm việc khi lưu trú tại Úc.

Đương đơn có thể kết hợp làm việc và du lịch dưới dạng thị thực này, nếu kế hoach du lịch ngắn hạn và mà mục đích phụ trong thời gian ở Úc..

Phí thị thực

Từ AUD 325

  • Đương đơn phải đóng thêm phí nếu
 • Kèm thêm thành viên gia đình trên 18 tuổi
 • Kèm thêm thành viên gia đình dưới 18 tuổi

Đương đơn được miễn phí thị thực nếu:

 •  Đương đơn đến Úc với tư cách là đại diện của quốc gia
 • Các trường hợp khác theo pháp luật quy định.

Nơi nộp hồ sơ

Khi nộp hồ sơ, đương đơn và các thành viên kèm theo thị thực phải ở ngoài nước Úc tại thời điểm hồ sơ được nộp, và tại thời điểm thị thực được cấp.

Thời hạn thị thực

Trong hầu hết các trường hợp, thị thực tiểu loại 400 có thời hạn là 3 tháng. Tuy nhiên, tùy theo tính chất công việc và hoạt động mà đương đơn sẽ tiến hành tại Úc, thị thực 400 có thể có thời hạn 6 tháng (chỉ trong một số trường hợp đặc biệt).

Công ty chúng tôi sẽ đánh giá trường hợp của khách hàng, dựa vào đó sẽ tư vấn cho khách hàng thời hạn thị thực. Thị thực có thời hạn kể từ ngày đương đơn

Đương đơn cần phải đến Úc trong vòng 6 tháng kể từ ngày thị thực được cấp, hoặc trước thời hạn được quy định trong thị thực.

Thành viên gia đình

Mỗi thành viên gia đình mà đương đơn muốn kèm theo thị thực phải được nộp hồ sơ cùng được đương đơn chính.

Các thành viên trong gia đình phải thỏa các điều kiện theo pháp luật để được đính kèm theo đương đơn chính.

Thành viên gia đình sẽ phải nộp riêng thị thực nếu

 • Đương đơn chính không khai và kèm thành viên gia đình khi nộp hồ sơ; hoặc
 • Nếu các thành viên gia đình muốn được phép làm việc tại Úc; hoặc
 • Nếu đương đơn là chuyên gia có trình độ cao, và thành viên gia đình muốn đăng ký học để lấy bằng cấp tại Úc.

Nghĩa vụ của đương đơn

Đương đơn và gia đình cần phải tuân thủ các điều kiện của thị thực và pháp luật của Úc trong thời gian sống tại Úc.

Đương đơn chỉ được phép làm công việc hoặc tham gia các hoạt động được thị thực cho phép.

Đương đơn cần phải nộp hồ sơ xin thị thực mới nếu:

 • Đương đơn muốn thực hiện công việc khác hoặc tham gia các hoạt động nằm ngoài phạm vu cho phép của thị thực mà đương đơn được cấp; hoặc
 • Đương đơn muốn làm việc cho công ty hoặc tổ chức khác mà không phải công ty được xác định tại thị thực mà đương đơn đang nắm giữ.

Công ty/ tổ chức tại Úc

Đương đơn cần phải có thư mời, lời mời làm việc hoặc hợp đồng lao động với một công ty hoặc tổ chức tại Úc, trong đó nêu rõ:

 • Chi tiết vị trí, công việc hoặc dự án
 • Thời hạn làm việc
 • Lý do cần thiết để đương đơn đến Úc làm việc
 • Điều kiện làm việc, lương bổng
 • Các điều kiện làm việc theo chuẩn của Úc hoặc thỏa ước lao động áp dụng cho vị trí làm việc của đương đơn.

Khi làm việc tại Úc, đương đơn có quyền tương đương với lao động Úc theo luật lao động.

Để biết thêm chi tiết về lương tối thiểu, cách tính ca làm việc, chế độ nghỉ phép, trợ cấp thôi việc, xem website của Fair Work Ombudsman’s Pay and Conditions Tool (PACT).

Đặt lịch tư vấn hôm nay với các chuyên gia di trú để tìm hiểu các loại visa Úc bạn có thể nộp.