THAY ĐỔI SẮP TỚI VỀ ĐỊNH CƯ ÚC TRONG NĂM 2024

Chính phủ Úc đã công bố Chiến lược định cư mới, trong đó vạch ra tầm nhìn mới cho toàn bộ hệ thống định cư của Úc và những gì sẽ xảy ra vào năm 2024.

Những thay đổi quan trọng về hệ thống định cư của Úc vào năm 2024 bao gồm:

Tóm tắt Chi tiết
Tạo ra một loại Thị thực Tay nghề theo Nhu cầu mới (Skills in Demand visa) với 3 con đường mục tiêu nhằm khuyến khích sự di chuyển của người lao động nhập cư trong thị trường lao động. Các dòng thị thực sẽ bao gồm:

1.   Lộ trình Tay nghề Chuyên gia – dành cho những người nhập cư có tay nghề cao, có lợi cho năng suất quốc gia của Úc với thu nhập hàng năm được đảm bảo ít nhất 135.000 AUD và không thấp hơn người lao động Úc trong cùng ngành nghề. Tất cả các ngành nghề ngoại trừ công nhân thương mại, người vận hành máy móc và lái xe cũng như công nhân lao động sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình này;

2.       Lộ trình Tay nghề Cốt lõi – dành cho những người nộp đơn có nghề nghiệp nằm trong danh sách Nghề nghiệp Cốt lõi mới được ban hành, liên quan đến các nghề nghiệp được Jobs and Skills Australia xác định là đang thiếu hụt và kiếm được ít nhất Ngưỡng thu nhập người nhập cư có tay nghề tạm trú (“TSMIT”); Và

3.     Lộ trình Tay nghề Thiết yếu – lộ trình này sẽ dành cho những người lao động được trả lương dưới 70.000 AUD với các kỹ năng thiết yếu và vẫn đang được chính phủ phát triển. Người lao động theo lộ trình này hiện được tài trợ thông qua các thỏa thuận lao động.

Chính phủ sẽ triển khai Thị thực Tay nghề theo Nhu cầu mới, sẽ thay thế Thị thực TSS 482 hiện tại. Các khía cạnh chính của Thị thực Tay nghề theo Nhu cầu mới là:

·      Ba lộ trình– thị thực sẽ được chia thành ba lộ trình khác nhau, được trình bày chi tiết bên dưới Cấp 1 – Lộ trình Tay nghề Chuyên gia, Cấp 2 – Lộ trình Tay nghề Cốt lõi, Cấp 3 – Lộ trình Tay nghề Thiết yếu.

·      Thời gian lưu trú – thị thực sẽ quy định thời gian lưu trú 4 năm cho tất cả các diện;

·      Tiêu chuẩn dịch vụ– cam kết thời gian xử lý hồ sơ trung bình là 21 ngày.

·      Linh động hóa việc kiểm tra thị trường lao động – Chính phủ đã loại bỏ yêu cầu quảng cáo các vị trí (LMT) thông qua Workforce Australia và sau đó sẽ tăng thời hạn hiệu lực của quảng cáo từ 4 lên 6 tháng;

·      Tăng khả năng linh động làm việc của người lao động – người có thị thực sẽ có 180 ngày để tìm nhà tài trợ mới nếu họ ngừng làm việc với nhà tài trợ hiện tại của mình (tăng so với thời hạn 60 ngày hiện tại). Người có thị thực cũng có thể làm việc trong thời gian này.

·      Tăng lộ trình trở thành thường trú nhân– tất cả những người có thị thực sẽ có lộ trình trở thành thường trú nhân và thời gian làm việc với bất kỳ chủ lao động được chấp thuận nào sẽ được tính vào khả năng đủ điều kiện thường trú (ngược lại với dòng Thị thực Chuyển tiếp 186 hiện tại).

·      Tiềm năng giảm chi phí trả trước của người sử dụng lao động– Chính phủ sẽ xem xét việc chuyển chi phí sử dụng lao động (chẳng hạn như Quỹ Skilling Australia) sang mô hình hàng tháng hoặc hàng quý để giảm chi phí trả trước cho người sử dụng lao động.

·      Công khai danh sách nhà tài trợ đã đăng ký – Chính phủ sẽ xây dựng một danh sách đăng ký công khai các nhà tài trợ đã được phê duyệt, trong đó sẽ công bố số lượng người lao động được bảo trợ và nghề nghiệp của họ, để hỗ trợ người định cư tìm kiếm nhà tài trợ mới.

Chính phủ sẽ xem xét cải cách Thang điểm định cư dành cho người nhập cư có tay nghề lâu dài và thị thực Tài năng và Đổi mới dành cho những người định cư có thể thúc đẩy sự tăng trưởng trong các lĩnh vực mà Úc quan tâm. ·      Thang điểm định cư sẽ được xem xét lại. Việc tham vấn sâu hơn sẽ cho ra một thang tính điểm mới, cùng với việc phát triển một thang điểm dựa trên phân tích mới để xác định mức độ hiệu quả của những người di cư độc lập sẽ đóng góp nhiều nhất cho đất nước. Lộ trình này sẽ mang lại con đường đến với quyền lợi thường trú nhanh hơn cho những sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các công việc đòi hỏi tay nghề cao.

·      Thị thực Tài năng và Đổi mới tạo ra một lộ trình đơn giản, hợp lý để thu hút số lượng tương đối nhỏ người di cư có tài năng cao đến Úc

·      Khi chính phủ xem xét thị thực Tài năng và Đổi mới, sẽ không đồng thời cung cấp thêm khoản phân bổ mới nào cho Chương trình Doanh nghiệp Đầu tư và Đổi mới

Visa du học SC500 (yêu cầu cao hơn GTE và tiếng Anh)

 

Đối với các đơn xin thị thực du học, yêu cầu dành cho Mục đích chân chính nhập cảnh tạm thời (GTE) sẽ được thay thế bằng yêu cầu dành cho Sinh viên chân chính (GS) mới. GS sẽ yêu cầu bằng chứng để giúp Bộ Nội vụ đảm bảo rằng các đơn đăng ký được nộp bởi những sinh viên chân chính.

Đầu năm 2024, Chính phủ Úc sẽ tăng yêu cầu về tiếng Anh đối với thị thực du học. Yêu cầu tiếng Anh mới sẽ hỗ trợ tốt hơn cho kết quả học tập và cơ hội việc làm của bạn.

·      Điểm thi yêu cầu đối với Visa Du học 500 sẽ tăng từ IELTS (hoặc tương đương) 5,5 lên 6,0.

·      Điểm kiểm tra bắt buộc đối với sinh viên theo học Khóa học tiếng Anh chuyên sâu dành cho sinh viên nước ngoài (ELICOS) trước khóa học chính sẽ tăng từ IELTS (hoặc tương đương) 4,5 lên 5,0.

·      Điểm kiểm tra bắt buộc đối với sinh viên theo học các chương trình dự bị đại học hoặc dự bị đào tạo tiếng Anh uy tín sẽ là IELTS (hoặc tương đương) 5.5.

·      Xác nhận ghi danh đồng thời (CoE) không thể được cấp cho đến khi sinh viên đã hoàn thành 6 tháng khóa học của mình

·      Tăng số tiền tiết kiệm mà sinh viên quốc tế cần chứng minh khi xin visa du học.

Đơn giản hóa Thị thực Tốt nghiệp tạm trú SC485

 

Thời hạn của thị thực làm việc sau tốt nghiệp sẽ thay đổi. Tuy nhiên, thị thực Tốt nghiệp Tạm trú của Úc vẫn sẽ cho bạn thời gian để tích lũy kinh nghiệm làm việc quý giá và thể hiện kỹ năng của mình với các nhà tuyển dụng Úc.

Giảm thời hạn của thị thực tốt nghiệp tạm trú xuống:

·      Chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ theo khóa học: 2 năm

·      Thạc sĩ nghiên cứu hoặc tiến sĩ: 3 năm

·      Sinh viên vùng miền: được cấp thị thực thứ hai có thời hạn 1-2 năm tùy địa điểm

Nếu bạn tìm được công việc đòi hỏi kỹ năng trong thời gian làm việc sau khi tốt nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin Thị thực Tay nghề theo Nhu cầu 4 năm mới. Thị thực này cung cấp một lộ trình rõ ràng hơn để trở thành thường trú nhân. Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc đối với thị thực TSS và thị thực Tay theo Nhu cầu trong tương lai sẽ được thay đổi đối với những người có thị thực Tay nghề Tạm trú 485, để cho phép chuyển đổi sang thị thực tay nghề tạm trú tốt hơn.

Initial stay periods for Indian nationals will not change, as agreed in the Australian-India Economic and Trade Agreement.

New age limit for Temporary Graduate visa applicants

Thời gian lưu trú ban đầu đối với công dân Ấn Độ sẽ không thay đổi, như đã thỏa thuận trong Hiệp định Thương mại và Kinh tế Australia-Ấn Độ.

Giới hạn độ tuổi mới đối với người xin Thị thực Tốt nghiệp Tạm trú

·      Người nộp đơn xin Thị thực Tốt nghiệp tạm trú phải dưới 35 tuổi (giảm so với giới hạn độ tuổi hiện tại là 50)

Yêu cầu mới về tiếng Anh đối với visa SC485 từ đầu năm 2024:

·      Điểm kiểm tra yêu cầu cho Thị thực Tốt nghiệp Tạm trú 485 sẽ tăng từ điểm Hệ thống Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế (IELTS) (hoặc tương đương) từ 6,0 lên 6,5.

Đóng Visa Covid 408 ·      Người có thị thực Đại dịch Covid 408 sẽ có thể nộp đơn xin thị thực tiếp theo sau ngày 2 tháng 9 năm 2023 cho đến khi thị thực hết hạn vào tháng 2 năm 2024.

·      Tất cả những người có thị thực khác sẽ không đủ điều kiện xin thị thực Đại dịch kể từ ngày 2 tháng 9 năm 2023.

·      Đơn xin thị thực nộp trước ngày 2 tháng 9 năm 2023 sẽ được xem xét có hiệu lực trong 12 tháng và 2 năm đối với người có thị thực Tốt nghiệp tạm trú 485

·      những người nộp đơn xin thị thực vào hoặc sau ngày 2 tháng 9 năm 2023 phải có thị thực Đại dịch hết hạn trong vòng 28 ngày hoặc ít hơn

·      Đơn xin thị thực nộp vào hoặc từ ngày 2 tháng 9 năm 2023 sẽ được xem xét cho thời gian lưu trú lên đến 6 tháng.

·      Từ ngày 2 tháng 9 năm 2023, thị thực Đại dịch sẽ chỉ mở cho các đơn đăng ký từ những người đã có thị thực Đại dịch hiện tại.

Phí xin cấp thị thực tăng từ tháng 7 năm 2024 ·        Tham khảo mức phí hiện tại tại đây
Yêu cầu của tiểu bang đối với visa 190491 vào năm 2024 ·       Yêu cầu của tiểu bang đối với visa 190

·       Yêu cầu của tiểu bang đối với visa 491

Một số thay đổi đáng kể có hiệu lực vào ngày 25 tháng 11 năm 2023, bao gồm; ·       lộ trình thông qua diện 186 TRT đến ENS SC 186 (và RSMS SC 187 trong một số trường hợp) bất kể người nộp đơn đã được bảo lãnh theo diện nào bằng thị thực TSS SC 482 hoặc SC 457 của họ

·       những người nộp đơn có SC 482 hoặc 457 hiện có thể nộp đơn xin SC 186/187 sau hai năm với người bảo lãnh của họ, được thực hiện trong vòng ba năm

·       những người nộp đơn được tài trợ theo Thỏa thuận Lao động (LA) cũng có thể tiếp cận các khung thời gian được rút ngắn này, khi họ chưa được tiếp cận các lợi ích theo thỏa thuận. Những người đã được hưởng lợi ích phải hoàn thành các yêu cầu để được cấp thị thực SC 186 theo LA ban đầu

·       Các nhượng bộ liên quan đến COVID cũng đã bị ngừng mà không có thông báo trước, dẫn đến việc sửa đổi một số loại thị thực

·       Thị thực SC 309, 820, 801485 hiện có thể được cấp bất kể người nộp đơn ở đâu tại thời điểm cấp

·       Người xin thị thực SC 309 được quyền trực tiếp khiếu nại lên AAT để xem xét việc từ chối cấp thị thực.

 

Kế hoạch Chương trình Định cư

Chính phủ sẽ mở rộng kế hoạch di cư ngoài chu kỳ kế hoạch 12 tháng hiện tại để bù đắp tình trạng thiếu hụt tay nghề quan trọng và đảm bảo sự hợp tác tốt hơn với các tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Số lượng di cư ròng ra nước ngoài dự kiến sẽ giảm từ 510.000 trong năm tài chính 2022-23 xuống còn 375.000 trong năm tài chính tiếp theo (2023-2024) và 250.000 vào năm 2024-25. Các con số được dự đoán sẽ ổn định ở mức thấp hơn này kể từ thời điểm đó.

Số lượng sinh viên quốc tế đã tăng lên 270.000 trong năm 2022-23 từ 170.000 vào năm 2028-19 trước đại dịch COVID, điều này cũng chứng kiến sự quay trở lại Úc của những sinh viên buộc phải học trực tuyến và ở nước ngoài trong thời kỳ đại dịch.

Những người có thị thực tạm thời, tức là thị thực Tay nghề tạm trú, thị thực làm việc trong kỳ nghỉ và thị thực sự kiện đại dịch COVID, chiếm 180.000 vị trí trong năm 2022-23, tăng từ 100.000 trong năm 2018-19.

Điểm nổi bật năm 2023 – Những thay đổi về nhập cư Úc

Nếu bạn muốn thảo luận về vấn đề định cư của mình, hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi ngay hôm nay.